نوشته‌ها

قیمت اتحادیه و هزینه شارژ گاز کولر گازی اسپیلت در سال ۱۳۹۸ | ۹۷

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

قیمت اتحادیه و هزینه شارژ گاز کولر گازی در سال ۱۳۹۷

برای دیدن قیمت و تعرفه شارژ گاز روی تب های مرتبط با کولر گازی خود کلیک کنید

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_tabs style=”tab-style-one”][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۹۰۰۰ هزار گاز R22″ tab_id=”1525578501-1-25″][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]قیمت شارژ گاز کولر گازی ۹۰۰۰ BTU گــــــــاز R22

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۹۵۰۰۰ تومان تا ۱۳۰۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۶۰۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۴۵۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۲۵۰۰۰ تومان تا ۳۵۰۰۰ تومان[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۱۲۰۰۰ هزار گاز R22″ tab_id=”1525578501-2-75″][vc_column_text css_animation=”bottom-to-top”]قیمت شارژ گاز کولر گازی ۱۲۰۰۰ BTU گــــــــاز R22

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۴۵۰۰۰ تومان تا ۵۵۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۷۵۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۲۵۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۱۸۰۰۰ هزار گاز R22″ tab_id=”1525579452540-2-8″][vc_column_text css_animation=”bottom-to-top”]قیمت شارژ گاز کولر گازی ۱۸۰۰۰ BTU گــــــــاز R22

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۶۵۰۰۰ تومان تا ۷۵۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۹۰۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۳۰۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۲۴۰۰۰ هزار گاز R22″ tab_id=”1525579454399-3-6″][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]قیمت شارژ گاز کولر گازی ۲۴۰۰۰ BTU گــــــــاز R22

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۷۵۰۰۰ تومان تا ۹۵۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۱۳۵۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۳۵۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۳۰۰۰۰ هزار گاز R22″ tab_id=”1525579457928-4-4″][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]قیمت شارژ گاز کولر گازی ۳۰۰۰۰ BTU گــــــــاز R22

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۸۵۰۰۰ تومان تا ۱۱۵۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۱۵۵۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۴۰۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۳۶۰۰۰ هزار گاز R22″ tab_id=”1525579925060-5-10″][vc_column_text]قیمت شارژ گاز کولر گازی ۳۶۰۰۰ BTU گــــــــاز R22

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۹۵۰۰۰ تومان تا ۱۳۰۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۱۸۰۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۴۵۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۴۸۰۰۰ هزار گاز R22″ tab_id=”1525579939721-6-2″][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]قیمت شارژ گاز کولر گازی ۴۸۰۰۰ BTU گــــــــاز R22 برق سه فاز ایستاده

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۱۲۵۰۰۰ تومان تا ۱۸۵۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۲۳۵۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۴۵۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۶۰۰۰۰ هزار گاز R22″ tab_id=”1525579959688-7-8″][vc_column_text css_animation=”bottom-to-top”]قیمت شارژ گاز کولر گازی ۶۰۰۰۰ BTU گــــــــاز R22 برق سه فاز ایستاده

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۱۴۵۰۰۰ تومان تا ۲۰۰۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۲۷۰۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۵۰۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][vc_tabs style=”tab-style-one”][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۹۰۰۰ هزار گاز R410A” tab_id=”1525580697599-0-5″][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]

قیمت شارژ گاز کولر گازی ۹۰۰۰ BTU گــــــــاز R410A

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۶۵۰۰۰ تومان تا ۹۵۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۱۲۰۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۲۰۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۱۲۰۰۰ هزار گاز R410A” tab_id=”1525580698396-0-4″][vc_column_text css_animation=”bottom-to-top”]

قیمت شارژ گاز کولر گازی ۱۲۰۰۰ BTU گــــــــاز R410A

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۸۵۰۰۰ تومان تا ۱۱۵۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۱۴۵۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۲۵۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۱۸۰۰۰ هزار گاز R410A” tab_id=”1525580699028-0-6″][vc_column_text css_animation=”bottom-to-top”]

قیمت شارژ گاز کولر گازی ۱۸۰۰۰ BTU گــــــــاز R410A

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۱۱۵۰۰۰ تومان تا ۱۷۵۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۲۰۰۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۳۰۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۲۴۰۰۰ هزار گاز R410A” tab_id=”1525580699835-0-7″][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]

قیمت شارژ گاز کولر گازی ۲۴۰۰۰ BTU گــــــــاز R410A

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۱۵۰۰۰۰ تومان تا ۲۰۰۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۲۵۰۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۳۵۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۳۰۰۰۰ هزار گاز R410A” tab_id=”1525580700498-0-10″][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]

قیمت شارژ گاز کولر گازی ۳۰۰۰۰ BTU گــــــــاز R410A

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۱۷۰۰۰۰ تومان تا ۲۳۰۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۳۰۰۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۴۰۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۳۶۰۰۰ هزار گاز R410A” tab_id=”1525580701350-0-5″][vc_column_text]

قیمت شارژ گاز کولر گازی ۳۶۰۰۰ BTU گــــــــاز R410A

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۱۹۰۰۰۰ تومان تا ۲۷۰۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۳۵۰۰۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۴۵۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۴۸۰۰۰ هزار گاز R410A” tab_id=”1525580702199-0-6″][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]

قیمت شارژ گاز کولر گازی ۴۸۰۰۰ BTU گــــــــاز R410A برق سه فاز

ایستاده

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۲۵۰۰۰۰ تومان تا ۳۲۰۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۳۸۰۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۴۵۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”شارژ گاز کولر گازی ۶۰۰۰۰ هزار گاز R410A” tab_id=”1525580703107-0-6″][vc_column_text css_animation=”bottom-to-top”]

قیمت شارژ گاز کولر گازی ۶۰۰۰۰ BTU گــــــــاز R410A برق سه فاز

ایستاده

شارژ گاز تکمیلی حدودا بین ۳۰۰۰۰۰ تومان تا ۳۸۰۰۰۰ تومان

شارژ گاز کامل ۴۵۰۰۰۰ تومان

وکیوم کردن لوله ها و اواپراتور یونیت داخلی و خارجی ۵۰۰۰۰ تومان 

ایاب ذهاب تعمیرکار بین ۱۵۰۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

#تعمیر_کولر_گازی #سرویس_کولر_گازی #شارژ_کولر_گازی #نمایندگی_کولر_گازی #تعمیرگاه_مجاز_کولر_گازی

#قیمت_تعمیر_کولر_گازی #قیمت_شارژ_گاز_کولر_گازی #تعمیر_اسپیلت #شارژ_گاز_اسپیلت #سرویس_اسپیلت

#تعمیر_کولر_گازی_اجنرال #تعمیر_کولر_گازی_ال_جی 

#تعمیر_کولر_گازی_جنرال #تعمیر_کولر_گازی_سامسونگ #تعمیر_کولر_گازی_توشیبا #تعمیر_کولر_گازی_هیتاچی 

#تعمیر_کولر_گازی_گری #تعمیر_کولر_گازی_تراست #تعمیر_کولر_گازی_اسپیلت #آموزش_تعمیر_کولر_گازی

#تعمیر_برد_کولر_گازی #تعمیر_موتور_کولر_گازی #تعویض_موتور_کمپرسور_کولر_گازی #تعمیر_فن_کولر_گازی #تعمیر_کولر_گازی_شرق_تهران #تعمیر_کولر_گازی_غرب_تهران #تعمیر_کولر_گازی_شمال_تهران #تعمیر_کولر_گازی_جنوب_تهران 

#تعمیر_کولر_گازی_تهرانپارس #تعمیر_کولر_گازی_پاسداران #تعمیر_کولر_گازی_ولنجک #تعمیر_کولر_گازی_فرمانیه 

#تعمیر_کولر_گازی_شهرک_غرب #تعمیر_کولر_گازی_سعادت_آباد 

#تعمیر_کولر_گازی_فرشته #تعمیر_کولر_گازی_اقدسیه #تعمیر_کولر_گازی_دولت #تعمیر_کولر_گازی_آجدانیه 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]